„Jézus az életével, a saját vérével fizetett, hogy megvásároljon minket magának. Nem volt neki túl drága az ár, még ha nagyon nehéz is volt. Hozzánk hasonlóan ember is volt, ezért halála előtt rettegett, gyötrődött és szomorú volt. Kívánta volna, hogy bárcsak ne kelljen meghalnia, de az irántunk érzett szerelme erősebb volt, minthogy a saját életétéhez ragaszkodjon, ezért vállalta a szörnyű gyötrelmet és a halált a kereszten értünk. (Mrk.14:33-34)


 A szövetség egyik legerősebb titka az, hogy az életünket is készek vagyunk odaadni a másikért, és az ígéretünkhöz minden körülmények között hűek vagyunk, még ha ez a kárunkra is van. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden?... aki kárára esküszik, és meg nem változtatja.” (Zsolt.15:1,4)


 A házastársi kapcsolatot, mint minden más emberi kapcsolatot könnyebb elkezdeni, mint fenntartani. Ha szenved is valaki a házastársa miatt, akkor keresztyénként semmiképpen nem a megfutamodás a megoldás! Számtalanszor megtapasztaltuk a házasgondozás során, hogy azok, akik nem adták fel és elszánták magukat, hogy változtassanak a szokásaikon, a gondolkodásukon és ezt nem csak a párjuktól várták el, sikert értek el a kapcsolatukban.


Ehhez a belső változtatáshoz viszont szükségük volt természetfölötti erőre, hitre és bizalomra Isten felé, hogy segíteni fog nekik, hogy saját maguk önző természetét le tudják győzni. Azok, akik Jézusba kapaszkodnak és tőle kérnek segítséget, hogy a fogadalmukban kimondott ígérethez hűségesek tudjanak maradni, és ezért képesek ők is áldozatot hozni, nem fognak csalódni, és meg fogják tapasztalni, hogy Isten a romokat is fel tudja építeni!


A Szent Szellem nem hagyja cserben azokat, akik segítséget kérnek tőle, ez teljesen biztos! Sok pár életében azt láttuk, hogy akik nem adták fel és küzdöttek a házasságukért, megmenekült a kapcsolatuk, sőt sokkal jobb lett, mint amilyen valaha is volt! A Biblia arra tanít minket, hogy a keskeny úton haladva tudunk csak a mennybe érni. A szövetséges házasság is a keskeny út részére azok számára, akik házasságban élnek. Ha a keskeny úton maradunk, akkor nagyon közel kerülünk egymáshoz és lehetetlen, hogy elveszítsük egymást!  A keskeny úton maradás egy kulcs és egyben garancia is, hogy ne szakadjunk el egymástól!


Mi is a keskeny út? Egyszerűen fogalmazva Jézus nyomdokaiban járni, ahogy ő élt, mi is úgy élünk, ahogyan ő gondolkodott, mi is úgy gondolkodunk, ahogyan ő szeret, mi is úgy szeretünk. A keskeny úton járás elsősorban nem a pokoltól való félelem miatt fontos, hanem azért mert ez az üdvösség útja! A keskeny úton rájövünk arra, hogy ez a legboldogabb út, mert az úton maradva és haladva megismerjük Jézust, és az ő szerelmét. Nincs más út és más lehetőség az ő megismerésére, csak a keskeny út! De a keskeny úton járva egymást is még jobban megismerjük, kapcsolatunk még szorosabbá, intimebbé válik!


Láthatjuk, hogy az Énekek éneke szerelmes párja között folyamatos párbeszéd van, illetve a szimbólumok az Istennel való mély kapcsolatra utalnak. Szerelmünk megújításához és megtartásához is folyamatos kommunikációra van szükség a társunkkal, valamint Istennel. A legjobb házassági tanácsadó maga Isten, engedjük meg neki, hogy a Szellemével formáljon! Ez nagyon egyszerű módon lehetséges, alakítsuk ki a mindennapjainkban a rendszeres Igeolvasást és imádkozást közösen a párunkkal. Ha nyitottak vagyunk arra, hogy ezeken keresztül formálódjunk, akkor az életünk pezsgővé és újra szerelmes kapcsolattá válik.


A párunkkal valló közös imádkozás, rendkívül mély tevékenység. Ketten együtt megyünk Isten elé, és megengedjük a társunknak, hogy hallja az Istennel való beszélgetésünket. Talán nincs is ennél intimebb dolog! Óriási megtiszteltetés, hogy bepillanthatok a társam Istennel való kapcsolatába. Ez a mi kapcsolatunkat is mélyíteni fogja a házastársunkkal. Ha minden nap megtesszük, hogy együtt megyünk Isten elé őszintén, akkor ez egy stabilitást fog adni a kapcsolatunknak. Házaspáros szolgálatunkban el szoktuk mondani a házasoknak, hogy van egy kulcs a válás ellen. Azok a házaspárok, akik együtt imádkoznak őszintén minden nap, nem fognak elválni! Kapcsolatuk mélyülni fog és szerelmük naponként meg tud újulni, ha a Szent Szellem vezetésére figyelni fognak.


Jézus, a mi vőlegényünk nem a jelenlegi láthatók szerint, hanem hitben látja az egyházat, vagyis minket. Örül nekünk, gyógyítónak és illatosnak lát bennünket, amilyen a mirha és a balzsam.  Elmondhatatlanul fontos, hogy valóban ilyen emberek legyünk, hiszen ez a legerősebb bizonyítéka annak, hogy az életünk a vőlegényhez tartozik. Amikor ránk néznek és látják az életünket, hallják a beszédünket, s megérzik az illatunkat, Krisztus beszédével és illatával kell találkozzanak. Így teljesíthetjük be az igét, hogy az életnek beszédét tartjuk az emberek elé. (Fil.2:16) Illatunk messzire eljut, amivel az Ő dicsőségének nagyságát emeljük. Isten a saját maga számára elkülönítve lát minket, erről beszél a lépesméz szimbóluma, mivel nem keveredünk a világgal, sem semmilyen téves tanítással, hanem a tiszta igét hisszük és képviseljük, s a tiszta, hamisítatlan tejjel lakatunk jól másokat, és az Ő szerelmétől, jelenlététől vagyunk részegek, mint ahogyan ő is. Ahhoz, hogy Jézus hitbeli látása rólunk a látható világban valóság legyen, alapvető, hogy ne egy unalmas, vallásos életet éljünk, hanem egy vonzó, másokat is magával ragadó szerelmes kapcsolatot Jézussal. Mennyei vőlegényünk egy ilyen szerelemre vágyik velünk, nem egy szürke, unott, felcicomázott, vallásos kapcsolatra. Erre a mély, intim szerelemre minden okunk meg van vele, mert mindenünket neki köszönhetjük, hiszen a mirha és a tömjén hegyen, a Golgotán találkozhattunk szenvedélyes szerelmével, és magunkévá tehettük a kegyelmét, határtalan szeretetét, csakis ezért vagyunk képesek mi is jót tenni, vigasztalni, gyógyítani, illatozni és igazságban járni, egyedül az ő szerelme képes ilyen emberekké tenni minket! Ő az, aki megvásárolt minket a saját vérén, ezért lehetünk elkülönítve az ő számára, mint a lépesméz az akácmézben, s hófehéren, tisztán, mint a tej.


Ha a mennyei vőlegény benne él a házasságunkban, akkor a házasságban is ezt a szédítő örömet élhetjük át. Az ige felszólít bennünket, hogy részegedjünk meg, együnk, igyunk a szerelemből kedvünkre. Élvezzük a házasságunkat, legyünk szenvedélyesek a részegségig és ne elégedjünk meg kevesebbel! Jelen időben fogalmaz az Ige, tehát most kell így tennünk! A jó hír az, hogy mindig a most van, folyamatos szerelem a részegségig. A szerelem csodálatos ajándékát kaptuk Istentől a házasságban, csak rajtunk múlik, hogy tápláljuk-e, hogy egyre forróbb és szenvedélyesebb legyen vagy hagyjuk kihűlni!

Minden nap egyre jobb és jobb lehet a házastársi szerelem, amit Istenünk a gyereknemzésen kívül örömszerzésre is szánt. A Zsid.13:4-ben ezt olvassuk: „Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságtörőket megítéli az Isten.” Pontos fordításba ez így hangzik: „Értékes, drága minden tekintetben a házasság (az esküvő) és a mocsoktalan, tiszta közösülés, a paráznákat pedig és a házasságtőröket ítéletével sújtja az Isten.”  Istenünknek kétségkívül akarata, hogy egymásnak adjuk magunkat, s egyek legyünk a szexben a házastársunkkal, ezt az egységet nem lehet szétszakítani! Akik mégis így tesznek, azok a fent olvasott Ige alapján Isten ítélete alá kerülnek. „Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” (Mt.19.5-6) A paráznaság, a válás, a házasságtörés, az újra házasodás Jézus szavai szerint Isten akarata elleni cselekedet. Isten a helyre állítás Istene! Legyél te is a partnere és tapasztald meg a győzelmet a házasságodban!”